شبهات

سوال 244

– در روایت … لا یطلع علی موضعه الا المولی الذی یلی امره … مولی به معنای خادم است، در حالی که شما اون رو به معنای وصی گرفتین. در همین روایت آمده که فرزندانش هم از موضع او بی خبرند…