شبهات

سوال 224

– در روایات هست که امام کسی است که سایه نداره و وقتی روی سنگ راه میره، جای پاش توی سنگ فرو میره ولی روی پنبه پا بگذارد، فرو نمیره. آیا احمد الحسن این اوصاف رو داره؟