شبهات

سوال 222

– یمانیون میگن: امام مهدی (ع) جنگ نمیکنه و خلافت مثل عروس تحویلش داده میشه، یعنی امام (ع) از سنت جدش تبعیت نکرده