شبهات

سوال 220

– اگر ولایت فقیه را قبول ندارد و بدعت میداند چرا برای امام خمینی لفظ رحمه الله علیه را به کار میبرد؟