شبهات

سوال 218

– آیا معقول است که علمای بزرگ و حاملان دین و شریعت با یمانی دشمنی کنند و مردم اراذل و اوباش (شبه عبدة الشمس و القمر) به او ایمان بیاورند؟