شبهات

سوال 207

-موضع احمد الحسن در باره امریکا و رژیم صهیونیستی چیست؟