شبهات

سوال 184

– طبق روایات یکی از سه نشانه اصلی صاحب الأمر عهد پیامبر است و روایات این عهد را توضیح داده‌اند که نامه‌ای آسمانی است که دوازده قفل بر آن هست. چرا احمد الحسن آن را تأویل به همین وصیتی میبرد که…؟