شبهات

سوال 183

– طبق روایت، دابة الارض با انگشتر سلیمان و عصای موسی می‌آید. چرا یمانی اینها و معجزات همراهشان را ارائه نکرده است؟