شبهات

سوال 177

– طبق روایات باید مهدی (ع) بین رکن و مقام یعنی در کنار مکه ظهور کند و بیعت بگیرد، در حالی که احمد الحسن در نجف ظاهر شده و با او بیعت کرده‌اند.