شبهات

سوال 17

  • نشانه هایی که برای ظهور گفته شده قبلا هم اتفاق افتاده و کسانی مثل  برادر محقق حلی و سید طاووس این علایم و تطبیق داده بودن از کجا معلوم این محقق شدن دوباره علائم نباشه؟؟