شبهات

سوال 164

– حمد الحسن خودش را قائم آل محمد، مهدی،صاحب الأمر،دابة الأرض و … میداند. با این وجود چه مقامی برای خود امام مهدی ع باقی گذاشته است؟ آیا اصلاً طبق آموزه‌های دعوت یمانی، نیازی به خود امام زمان هست؟