شبهات

سوال 16

  •  از کجا معلوم الان زمان ظهوره؟ شاید هزار سال دیگه این علائم دقیقا دوباره اتفاق بیفته؟ و هزار سال دیگه ظهور شه؟