شبهات

سوال 153

– شاید شما زیاد به یمانی فکر میکنید که در باره او خواب می‌بینید؟