شبهات

سوال 13

  • آیا درباره ادعای ایشان ما نباید به علما و کارشناسان دین مراجعه کنیم، برای اینکه متوجه امر  بشیم. ما که درس دین نخوندیم. نباید سراغ متخصص دین بریم؟