شبهات

سوال 124

– آیا امام زمان (ع) به ما امر نکرده که در زمان غیبت به فقهاء مراجعه کنیم «فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا»؟