شبهات

سوال 114

– چرا ایشان احکام دین را تغییر داده و در نماز و روزه و وضو و … بدعت گذاشته‌اند؟