شبهات

سوال 113

– طبق روایت، یمانی باید مردم را به سمت صاحب الزمان (ع) دعوت کند، در حالی که هرچه از ایشان شنیده و دیده شده، همگی دعوت به سمت ولایت و امامت خودش است.