شبهات

سوال 100

  • چرا ایشان با انصارش از طریق شبکه‌های اینترنتی صهیونیستی مثل فیسبوک ارتباط برقرار میکند ؟