تدریس کتاب سرگردانی, مقالات

تدریس سرگردانی (شیخ قره داغی)

جلسه 1

#کتاب_سرگردانی / جلسه اول
#محمد_هادی_قره‌داغی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
‌ شرایط تاریخی انتشار کتاب سرگردانی

 شباهت امت اسلام با بنی اسرائیل

 سرگردانی امت اسلام از کجا شروع شد؟

جلسه 2

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

 اشاره به رسالتی که به زودی علنی می‌شود

 کتاب سرگردانی فریادی از جانب امام مهدی (ع) برای یاری‌خواهی

 دو علت چهل سال سرگردانی بنی‌اسرائیل

 وصیت یوسف(ع)، دلیل حقانیت موسی(ع)

جلسه 3

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

 مقام انسان و همراهی همه عالم با انسانی که در مسیر بندگی است

 پنج عامل اصلی سرپیچی بنی اسرائیل از موسی (ع)

 برخورد جسورانه بنی‌اسرائیل با حجت خدا و وارد کردن اتهام برتری‌جویی به او

جلسه 4

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
‌ حب ذات و تکبر از عوامل اصلی رویگردانی مردم از حجت‌های الهی

 آزادگی و آزادی‌دوستی یکی از ویژگی‌های لازم برای یاری منجی موعود

 ماجرای کشته شدن قبطی به دست حضرت موسی (ع) و متواری شدن ایشان

 گرفتاری امت اسلام به دست حاکمان خونخوار، عقوبت سرپیچی از وصیت پیامبر (ص)

جلسه 5

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

 تخریب کعبه توسط آل امیه

 ماجرای آواز خوانی پسر عایشه در بزم ولید بن یزید

 علت پراکندگی امام‌زاده‌ها در سرزمین‌های دور از حجاز و عراق

 ۱۰ مملکتی که طبق کتاب مقدس، در خاورمیانه مزدور آمریکا هستند؛ هرچند در ظاهر دشمن آمریکا باشند

 ایجاد تفرقه میان مردم و گرسنه نگه داشتن آنها؛ از حربه‌های طواغیت برای ادامه‌ی حکمرانی

جلسه 6

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

 ظهور محقق نمی‌شود، مگر با برداشتن اسباب غیبت امام مهدی (ع)

 خلاصه‌ای از مباحث پیشین

 عبادت خدا با پیروی از طاغوت قابل جمع نیست

 هم یاری طواغیت حرام است و هم ترک امر به معروف ونهی از منکر

جلسه 7

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

‌ شعری زیبا از امام حسین (ع) در ارزش جانبازی در راه خدا

 در اسلام دین از سیاست جدا نیست

 ممکن نیست خدای متعال جامعه را بدون مدیر و رهبر رها کند

 بنای حکومت طاغوت فریب؛ و مبنای حکومت انبیاء و اوصیاء عدل و رحمت است